Department Tour

april

10aprAll DayPlanetshakers (Good Friday)Melbourne, Australia

12aprAll DayPlanetshakers (Easter Sunday)Melbourne, Australia

19aprAll DayPlanetshakers ConcertBrisbane, Australia

may

26mayAll DayPlanetshakers ConcertKiev, Ukraine

30mayAll DayPlanetshakers / Graham TourGlasgow, Scotland

X
X